Κατηγορίες κρασιών

E-mail Εκτύπωση PDF

Το κρασί είναι ένα προϊόν τα χαρακτηριστικά του οποίου εξαρτώνται άμεσα από την ποικιλία σταφυλιού από την οποία προέρχεται, την περιοχή όπου αυτή καλλιεργήθηκε, τις συνθήκες οινοποίησης κ.λ.π. Γι' αυτόν το λόγο έχουν θεσπιστεί από το νομοθέτη οι έννοιες των κατηγοριών και των τύπων των κρασιών. Ανάλογες ενδείξεις που αναγράφονται στις ετικέτες τους επιτρέπουν στον καταναλωτή να τα αναγνωρίζει εύκολα.

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατατάσσει τα κρασιά σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
Τα V.Q.P.R.D. από τα αρχικά των γαλλικών λέξεων Vins de Qualite Produits dans une Region Determinee - Οίνοι Ποιότητας Παραγόμενοι σε Καθορισμένη περιοχή, κρασιά δηλαδή που χαρακτηρίζονται από ένδειξη Ονομασίας Προέλευσης και τα ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ.

V.Q.P.R.D.

Σύμφωνα με την Κοινοτική και την Ελληνική Νομοθεσία σαν Ονομασία Προέλευσης ορίζεται "........το τοπωνύμιο που έχει αναγνωριστεί ως κοινόχρηστο εμπορικό όνομα των κρασιών της περιοχής όταν αυτά πληρούν ορισμένους όρους". Αυτοί οι όροι καθορίζουν:

- τη ζώνη παραγωγής του κρασιού

- την ποικιλιακή σύνθεση του αμπελώνα

-τις καλλιεργητικές τεχνικές

-τις μεθόδους οινοποίησης

-τον ελάχιστο αλκοολικό τίτλο

- τη στρεμματική απόδοση

Διακρίνονται στα Κρασιά Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (Ο.Π.Α.Π. - V.D.Q.S.) και στα Κρασιά Ονομασίας Προέλευσης Ελεγχόμενης (Ο.Π.Ε. - A.O.C.).

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΟΙΝΟΙ

Οι επιτραπέζιοι οίνοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : τους Τοπικούς Οίνους, τα Κρασιά Μάρκας και τα Κρασιά με "Ονομασία Κατά Παράδοση".

ΤΟΠΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ

Οι Τοπικοί Οίνοι αποτελούν μια κατηγορία κρασιών που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για κρασιά που καθώς παράγονται σε συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα ή μεμονωμένες περιοχές κυκλοφορούν στην αγορά με Γεωγραφική Ένδειξη Παραγωγής π.χ. Κρητικός Τοπικός Οίνος, Vin de Pays de Jura. Η παραγωγή τους πληρεί όρους αντίστοιχους με αυτούς που συναντήσαμε στα V.Q.P.R.D.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τέλος, στην κατηγορία των επιτραπέζιων κρασιών κατατάσσονται και οι οίνοι με Ονομασία Κατά Παράδοση. Την ονομασία αυτή φέρουν σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία τα κρασιά των οποίων η παραγωγή και σε ορισμένες περιπτώσεις και η κατανάλωση υπακούουν σε παραδοσιακές μεθόδους της συγκεκριμένης περιοχής ή χώρας. Παράδειγμα Οίνου Ονομασίας Κατά Παράδοση αποτελεί η Ρετσίνα, το γνωστό εύγευστο ελληνικό κρασί.

ΚΡΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΩΣΗΣ

Ο χαρακτήρας ορισμένων κρασιών βελτιώνεται σημαντικά με την παλαίωσή τους όσο αυτά ωριμάζουν μέσα σε βαρέλια ή όσο παραμένουν αποθηκευμένα στις φιάλες τους. Γι' αυτά τα κρασιά παλαίωσης ο νομοθέτης έχει θεσπίσει ειδικές ενδείξεις που είναι ανάλογες με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, καθώς και με το χρόνο και τον τρόπο παλαίωσής τους. Ορισμένες από τις ενδείξεις που έχουν νομοθετηθεί για τα V.Q.P.R.D. είναι οι : Cru, Grande cru, Reserve, Grande Reserve. Για την παραγωγή αυτών των κρασιών δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της πρώτης ύλης, το σταφύλι και στην παλαίωσή τους.

Reserve
Όσα κρασιά φέρνουν την ένδειξη Reserve έχουν παλιώσει σε ξύλινα βαρέλια και φιάλες: τα μεν λευκά δύο χρόνια συνολικά, τα δε ερυθρά τρία.

Grande Reserve.
Αντίστοιχα για τα κρασιά που φέρουν την ένδειξη Grande Reserve ο χρόνος παλαίωσης είναι: τα μεν λευκά τρία χρόνια συνολικά, τα δε ερυθρά τέσσερα.

You are here Οίνος Κατηγορίες κρασιών