Μεσοπόλεμος

E-mail Εκτύπωση PDF

Μεσοπόλεμος Ο διαλυμένος κοινωνικός και οικονομικός ιστός της πόλης θα γνωρίσει νέα μεγάλα προβλήματα με την άφιξη χιλιάδων προσφύγων, που μετά την μικρασιατική καταστροφή εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους και έρχονται να εγκατασταθούν στην Μακεδονία. Η ανάγκη στέγασης, αποκατάστασης και ένταξης των προσφύγων στο κοινωνικό γίγνεσθαι της πόλης, θα μεταβάλει ριζικά τα μέχρι τότε δεδομένα της πόλης αλλάζοντας ουσιαστικά την φυσιογνωμία της.

Παράλληλα με τα προβλήματα, η άφιξη ενός τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων δημιουργεί νέες μεγάλες δυνατότητες στην αγορά των Σερρών, η οποία καλείται πλέον να εξυπηρετήσει τις ολοένα και διευρυνόμενες ανάγκες των κατοίκων της, ενώ τα άφθονα και φθηνά εργατικά χέρια δίνουν μεγάλη ενίσχυση στον παραγωγικό μηχανισμό της πόλης. Σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή θα παίξει και η εξελιγμένη τεχνογνωσία που διέθετε μεγάλος αριθμός προσφύγων και φυσικά ο ρόλος που διαδραμάτισε η επίσημη κυβέρνηση με τα ολοκληρωμένα προγράμματα στέγασης και κατά συνέπεια οικοδομικής ανάπλασης ολόκληρων περιοχών, που μέχρι πρότινος ήταν υποβαθμισμένες.

Οι επόμενες δύο δεκαετίες (μεσοπόλεμος) ειρηνικού βίου θα συμβάλλουν τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη καθιστώντας και πάλι την πόλη ένα ανθηρότατο εμπορικό κέντρο. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική ενδυνάμωση της πόλης θα διαδραματίσει εκ νέου η καλλιέργεια του καπνού, η εντατικοποίηση της οποίας θα αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, ενώ μεγάλο θα είναι αντίστοιχα και το όφελος από την δημιουργία μεγάλης δυναμικότητας καπνομάγαζων στα οποία θα βρουν ικανοποιητικά μεροκάματα εκατοντάδες Σερραίων. Δευτερεύοντα, αλλά εξίσου σημαντικό ρόλο θα παίξει και η κατακόρυφη αύξηση της παραγωγής και των υπολοίπων αγροτικών προϊόντων, των οποίων η διακίνηση θα διευρύνει ακόμη περισσότερο τους οικονομικούς ορίζοντες της πόλης.

Μία νέα αστική τάξη, της οποίας τα μέλη προέρχονται κυρίως από τα μεταπρατικά στρώματα, θα ηγηθεί της οικονομικής ανόρθωσης. Με διεύρυνση του κύκλου εργασιών με δημιουργία μικρών βιοτεχνικών μονάδων, με ανέγερση καινούργιων καταστημάτων, ξενοδοχείων και κατοικιών, θα ενισχύσουν την υπάρχουσα δομή, εντάσσοντας ολοένα και περισσότερους δημότες στην παραγωγική διαδικασία.

Τα μεγάλα προβλήματα που προέκυψαν από το παγκόσμιο οικονομικό κραχ το οποίο έγινε ιδιαίτερα αισθητό και στην χώρα μας από τα τέλη κυρίως του 1930, προκάλεσαν μεγάλους τριγμούς και στην οικονομία της πόλης οδηγώντας πολλούς εμπόρους και επιχειρηματίες σε πτώχευση, σκορπώντας παράλληλα τον πανικό. Όμως η σχετικά γρήγορη αναθέρμανση της παγκόσμιας οικονομίας σε συνάρτηση με μία σειρά μεγάλων αποξηραντικών έργων στον νομό, τα οποία απέδωσαν τεράστιες και ιδιαίτερα προσοδοφόρες εκτάσεις για καλλιέργεια, αποκατέστησαν από το ’32 και μετά τις ισορροπίες επαναφέροντας την δυναμική των προηγουμένων χρόνων